De activiteiten van Boekbindcentrum de Hummelhoeve

Het Boekbindcentrum heeft zich tot doel gesteld zich in te zetten voor het behoud van het boek in de meest ruime zin van het woord.


Een grote groep mensen houdt zich bezig met het verzamelen van boeken. Boeken, die men op boekenmarkten gevonden heeft maar beschadigd zijn of volledig "stuk" gelezen. De behoefte bestaat om juist deze boeken te bewaren voor het nageslacht. Het Boekbindcentrum probeert een oplossing hiervoor te bieden in de vorm van een centrum waar naast reparatie en restauratie van boeken ook cursussen gegeven worden in het handboekbinden.


Daarnaast is het Boekbindcentrum nog betrokken bij andere activiteiten. Deze vindt u aan de linkerzijde van deze pagina.


Het Boekbindcentrum is een stichting zonder winstoogmerk.

foto van boek