Het cursusaanbod van Boekbindcentrum de Hummelhoeve

Het ambacht van boekbinder is uitstervend. Hedendaagse boeken worden in grote oplagen machinaal gemaakt. Het handwerk is vervangen door de machine en de computer. Het Boekbindcentrum wil door middel van cursussen deze kennis behouden en doorgeven.

cursus

De mogelijke boekbindenwijzen zijn:

Bekijk een aantal voorbeelden

Heeft u belangstelling voor het volgen van een cursus? Neem contact op met Boekbindcentrum De Hummelhoeve.