Restauratie

Zo moet het dus niet! Boeken maken deel uit van ons cultureel erfgoed. Vaak gaat het hier om bijzondere exemplaren. Helaas is het zo dat veel boeken te lijden hebben van de omgeving waarin ze worden bewaard of de manier waarop ze worden bewaard. Daarnaast komt het ook voor dat boeken in het verleden op verkeerde wijze zijn gerepareerd of gerestaureerd, waardoor het boek voor de toekomst verloren dreigt te gaan.


Boeken in behandeling Boekbindcentrum de Hummelhoeve repareert en restaureert deze boeken zodat ze bewaard blijven voor de toekomst. Het authentieke karakter van het gerestaureerde boek blijft echter behouden! Daarnaast adviseren wij u graag hoe u uw boeken in uw eigen situatie het beste kan bewaren en onderhouden.

Neem voor vrijblijvende informatie contact op met het Boekbindcentrum.